Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Konsument w ciągu 14 dni ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres biuro@dogok.pl. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odstąpienia od umowy, na adres DOG OK s.c., Kaliska Kościerskie 44A, 83-400 Kościerzyna.
 
Bieg 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b) dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Zwrotu płatności płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazany przez konsumenta numer konta,  Płatność zostanie przesłana po otrzymaniu przez sklep zwracanej rzeczy, lub dowodu odesłania rzeczy.


REKLAMACJE

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, konsument ma prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamacje należy złożyć mailowo na adres biuro@dogok.pl lub pocztą tradycyjną na adres DOG OK s.c. Kaliska Kościerskie 44A, 83-400 Kościerzyna. Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu na adres DOG OK s.c. Kaliska Kościerskie 44A, 83-400 Kościerzyna.
Po otrzymaniu produktu skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej z informacją w sprawie przesłanego zgłoszenia reklamacyjnego.